Gossos a metro Bcn | Perros en metro BCN

[CA]

T’has de moure per Barcelona amb el teu millor amic? Agafa el metro!

Desde l’1 d’octubre del 2014, els gossos poden viatjar en metro seguint una serie de condicions.

Horari:

 • Els gossos no poden accedir al metro entre les 7 i les 9.30 h, ni entre les 17 i les 19 h dels dies feiners entre l’11 de setembre i el 24 de juny.
 • Els caps de setmana i festius i cada dia del període estival (comprès entre el 24 de juny i l’11 de setembre), hi poden accedir sense limitació horària.
 • En moments de gran aglomeració de persones i quan la seguretat dels usuaris i dels mateixos animals ho requereixi, l’empresa pot limitar l’admissió dels gossos.

Requisits:

 • Estan autoritzats a accedir-hi els gossos identificats amb un xip i inscrits al registre censal municipal
 • S’admet només un gos per persona.
 • Els menors de 18 anys no poden portar gossos considerats potencialment perillosos segons la normativa vigent. Les persones que els portin han de dur la llicència i la certificació acreditativa d’inscripció del gos al registre municipal.
 • Des del mateix accés del metro fins a la sortida al carrer, els gossos han de portar morrió i han d’anar subjectats en tot moment amb una corretja no extensible i a una distància inferior a 50 cm de les persones que els duguin.
 • Els gossos poden utilitzar els ascensors i les escales de pedra. Per la seva seguretat, no es permet que utilitzin les escales mecàniques.
 • Els gossos no poden ocupar seient al metro de Barcelona.

Més informació: https://goo.gl/DGvdFe

[ES]

¿Tienes que moverte por Barcelona con tu mejor amigo? ¡Coge el metro!

Desde el 1 de octubre del 2014, los perros pueden viajar en metro siguiendo una serie de condiciones.

Franjas horarias:

 • Los perros no pueden acceder al metro entre las 7 y las 9.30 h, ni entre las 17 y las 19 h de los días laborables entre el 11 de septiembre y el 24 de junio.
 • Los fines de semana y festivos y todos los días del periodo estival (que va del 24 de junio al 11 de septiembre), pueden acceder sin limitación horaria.
 • En momentos de gran aglomeración de personas y cuando la seguridad de los usuarios y de los propios animales lo requiera, la empresa puede limitar la admisión de los perros.

Otros requisitos:

 • Están autorizados a acceder los perros identificados electrónicamente con un chip e inscritos en el registro censal municipal.
 • Se admite solo un perro por persona.
 • Los menores de 18 años no pueden llevar perros considerados potencialmente peligrosos según la normativa vigente. Las personas que los lleven deben tener la licencia y la certificación acreditativa de inscripción del perro en el registro municipal.
 • Desde el acceso del metro hasta la salida a la calle, los perros deben llevar bozal e ir sujetados en todo momento con una correa no extensible y a una distancia inferior a 50 cm de las personas que los lleven.
 • Los perros pueden utilizar los ascensores y las escaleras de piedra. Por su seguridad, no se permite que utilicen las escaleras mecánicas.
 • Los perros no pueden ocupar un asiento en el metro de Barcelona.

Más información: https://goo.gl/LRjiA9.

A %d blogueros les gusta esto:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close